Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 04 2019

orchideaaaa
7575 20e4
Reposted frompszpsz pszpsz viawildgirl wildgirl

September 17 2018

orchideaaaa
3979 f32c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawildgirl wildgirl
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge

July 29 2018

orchideaaaa
0584 457d
Reposted fromcorvax corvax viamesoute mesoute

July 26 2018

orchideaaaa
1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares viaButWhy ButWhy
orchideaaaa
Problem z poddaniem się polega na tym, że nigdy się nie dowiesz. Nigdy się nie dowiesz, czy mogło się udać, czy nie.
— Sophie Kinsella
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamesoute mesoute

June 13 2018

orchideaaaa
5379 1083 500
Reposted fromverronique verronique viaSkydelan Skydelan
0163 c6fc 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaSkydelan Skydelan

June 09 2018

orchideaaaa
Nigdy nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak duże to miało znaczenie - jak wspaniale jest znaleźć kogoś, kto chce usłyszeć o tym wszystkim, co dzieje się w twojej głowie.
— Nina LaCour
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafrytkatosia frytkatosia
orchideaaaa
Reposted fromFlau Flau viar3xio r3xio

June 08 2018

orchideaaaa
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll viaSkydelan Skydelan
orchideaaaa
5666 54d9
Reposted fromgreena greena viaSkydelan Skydelan
orchideaaaa
orchideaaaa
4921 a42f
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaSkydelan Skydelan
orchideaaaa
Pewność siebie nie oznacza, że gdy spotkasz się z ludźmi, zadzierasz nosa i uważasz się za kogoś lepszego. Pewność siebie oznacza, że w spotkaniu z ludźmi jesteś sobą, bo wiesz, że z nikim nie musisz się porównywać
Reposted fromnezavisan nezavisan viaSkydelan Skydelan
orchideaaaa
4632 9bcd
Reposted fromretaliate retaliate viaSkydelan Skydelan
orchideaaaa
Nie bez powodu się mówi, że dzisiaj jednym z najszczerszych komplementów jest niewyjmowanie komórki z kieszeni podczas spotkania.
Reposted fromnutt nutt viacytaty cytaty

May 12 2018

orchideaaaa
Im jestem starszy, tym bardziej jestem przekonany, że liczą się proste rzeczy. Nie kasa, tylko miłość (która, czasami jest jak depilacja okolic bikini, ale bez niej będziesz pluć na wszystko dookoła).

Że każdy ranek to nowy początek. Że można porozmawiać bez ściem, tarcz i szóstych znaczeń i mówić dokładnie to, co myślimy. Że stary mesio, może dać tyle samo radochy co Ferrari.

Że można siedzieć pod drzewem, pić tanie wino, jeść kurczaka palcami i być bardziej szczęśliwym i pełnym, niż wpierdalając śledzia zawiniętego w pączek, w ekskluzywnej skandynawskiej restauracji, gdzie na stolik czeka się trzy miesiące.
— Piotr C.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viakjuik kjuik
orchideaaaa
orchideaaaa
7489 1158
Reposted fromseaweed seaweed viamesoute mesoute
orchideaaaa
0397 c299 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...