Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2017

orchideaaaa
8999 9956
Reposted fromczajnikq czajnikq viamesoute mesoute
orchideaaaa
Reposted fromredsth redsth viaSkydelan Skydelan
orchideaaaa
5592 4b7e 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viamesoute mesoute

May 21 2017

orchideaaaa
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
orchideaaaa
4448 9be1 500
Reposted frombojabiegne bojabiegne vialady-fraser lady-fraser
orchideaaaa
5159 9774
Reposted fromkyte kyte viawabnicu wabnicu
orchideaaaa
orchideaaaa
5401 9d90
Reposted fromkarmacoma karmacoma viasaysomething saysomething
orchideaaaa
orchideaaaa
7446 32bc 500
Reposted fromolalaa olalaa via100suns 100suns

May 18 2017

orchideaaaa
4379 dbf9 500
może komuś się przyda
Reposted frompierdolony pierdolony viaSkydelan Skydelan
orchideaaaa
3100 60ef 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaSkydelan Skydelan
orchideaaaa
9390 c6eb
Reposted fromsheenaz sheenaz viaSkydelan Skydelan
orchideaaaa


Dogtor T-Shirt
Reposted fromthepunnery thepunnery viaSkydelan Skydelan
orchideaaaa
0822 5be7 500
Reposted fromkjuik kjuik viawildgirl wildgirl

May 09 2017

orchideaaaa
Kryzys to moment, kiedy stare przestaje działać, a nowe jeszcze nie nadeszło.
— Ewa Chodakowska
Reposted fromretro-girl retro-girl viaSkydelan Skydelan
orchideaaaa
orchideaaaa
Potrzebna jest odwaga, żeby być innym niż inni. I żeby mówić i robić rzeczy, które są tak oczywiste i proste, że nikt już o nich nie myśli.
— Aglaja Veteranyi
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
orchideaaaa
Najprostsze wyjście - pomyślał mistrz - oszaleć. Przestać kontrolować sytuację. Położyć się na fali. Dać się ponieść. 
— Marcin Świetlicki, Jedenaście
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl