Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 01 2018

orchideaaaa
Chcesz pięknego życia? To zacznij od nowa, i od nowa, i od nowa aż dostaniesz to o co chodzi. Rób to, czego najczęściej się boisz, a ludzie boją się dwóch rzeczy: zaczynania nowego i kończenia starego. 
— Volantification.pl
orchideaaaa

March 27 2018

orchideaaaa
7279 6282 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viakjuik kjuik
orchideaaaa
9869 ac70 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakjuik kjuik
orchideaaaa
0536 83c9 500
Reposted fromantichris antichris viakjuik kjuik
orchideaaaa

Reposted fromnebthat nebthat viakjuik kjuik
orchideaaaa
4648 8904 500
Reposted fromtfu tfu viakjuik kjuik
orchideaaaa
9631 9e72
Reposted froms3 s3 viakjuik kjuik
orchideaaaa
9086 780a 500
Reposted fromowca owca viakjuik kjuik
orchideaaaa
orchideaaaa
2575 2f81 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakjuik kjuik
orchideaaaa
7113 bfa3 500
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viakjuik kjuik
orchideaaaa
4735 5795
Reposted fromHypothermia Hypothermia viakjuik kjuik
orchideaaaa
2984 ecee 500
Reposted fromtfu tfu viakjuik kjuik
orchideaaaa
8867 b7e3
orchideaaaa
Profesor: - Matematyka to kobieta, należy z nią rozmawiać. Proszę powiedzieć, co mówi do pana ta całka?
Student: - Wcale nie jestem taka łatwa na jaką wyglądam?
— Politechnika Rzeszowska
Reposted fromkjuik kjuik viacytaty cytaty
orchideaaaa
5088 01c5
Reposted fromzciach zciach viaSkydelan Skydelan
orchideaaaa
0134 696f
orchideaaaa
9052 569f 500
"Dodatkowo uczą dzieci, że frustracja jest równoznaczna z porażką. A to dlatego, że frustracja dziecka jest też frustracją rodzica. Dziecko się potyka, przewraca, na chwilę zatrzymuje, a rodzić myśli, że to niesprawiedliwe, bo nie zasłużył sobie na takie nieporadne dziecko. Przytula i mówi: "kocham cię ty moja mała pokrako", podając pałeczkę frustracji w sztafecie pokoleń..".
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaMakeMePurr MakeMePurr

March 24 2018

orchideaaaa
Wiesz, co od kilku miesięcy dzieje się w mojej głowie? Od stanu otępienia przechodzę w maksymalną chęć życia. Potrafię obudzić się przerażona i za kilka godzin mieć wszystko w dupie. Jednego dnia myślę, że najważniejsze jest tu i teraz, a drugiego wpadam w panikę, że jednak nic już nie będzie takie samo
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl