Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

orchideaaaa
Wydarzenia i spotkania, które zmieniają twoje życie, pojawiają się w najbardziej niespodziewanych momentach.
— Andrew Matthews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
orchideaaaa
3318 a3f7
Reposted fromwazelina wazelina viamaybeimcrazy maybeimcrazy
orchideaaaa
orchideaaaa
4577 63f2
orchideaaaa
1565 502f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawildgirl wildgirl

September 20 2017

orchideaaaa
Ucieczka nigdy nie jest końcem, a zawsze tylko odwleczeniem. Wiesz o tym bardzo dobrze.
— Daniel Glattauer - "Wróć do mnie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSkydelan Skydelan

September 17 2017

orchideaaaa
2508 cc00 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaSkydelan Skydelan
orchideaaaa
5746 a102
Reposted fromretro-girl retro-girl viaSkydelan Skydelan

September 16 2017

orchideaaaa
Reposted fromconchiglia conchiglia viaaynis aynis
orchideaaaa
Reposted fromweightless weightless viaBalladyna Balladyna
orchideaaaa
Skończyło się. Unicestwiło właściwie bez początku. Pozostał cierpki smak i ogrom niepotrzebnego złudzenia. Oddam kilogramy idealizowania i hektolitry pięknych scenariuszy. Spadłam na ziemię. Szukam kierunkowskazu.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viamesoute mesoute
orchideaaaa
2992 7292
Reposted fromzwierzewyzsze zwierzewyzsze viacytaty cytaty
4077 3ac6 500
Reposted fromtrotyllove trotyllove viaSkydelan Skydelan
orchideaaaa
3629 27b7
Reposted frombellabella bellabella viaSkydelan Skydelan
orchideaaaa
3162 4d3a 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaSkydelan Skydelan
orchideaaaa
4086 8a1c 500
orchideaaaa
Przepraszam, że piszę
nie chcę przeszkadzać
zastanawiam się tylko
jak ci bije moje serce
— M .Goniewicz
Reposted fromniiepoczytalna niiepoczytalna viaSkydelan Skydelan
orchideaaaa

Reposted fromnebthat nebthat viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl